Nyheder

Generalforsamling - torsdag 24. marts

Dato: 07.03.2022
GENERALFORSAMLING
Torsdag 24. marts 2022 kl. 19.00
Sted: Klubhuset
 
Dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Kassereren aflægger regnskab og budget
Fastlæggelse kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer ( René og Gitte )
Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Valg af to revisorer
Eventuelt
Hygge med vin og ost


 
På grund af indkøb til arrangementet vil vi gerne vide, hvor mange der 
kommer til generalforsamlingen, så smid lige tilmelding til...

Henrik Adamsen:23433737
eller
René Jensen: 22343050
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen FTK